Reklamacje

Szanowni Państwo,
w dniu 11 października 2015 r. weszła w życie ustawa o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1348).

Realizując jej postanowienia wprowadziliśmy Zasady składania i rozpatrywania reklamacji, które obowiązują od 11 października 2015 roku, przy czym mają zastosowanie również do umów zawartych z BZ WBK Leasing S.A. lub BZ WBK Lease S.A. przed tą datą.

Dokumenty i pliki do pobrania

Dla usprawnienia procesu rozpatrywania reklamacji, BZ WBK Leasing rekomenduje aby składnie reklamacji dokonywane było:

 • poprzez formularz elektroniczny,
 • w siedzibie BZ WBK Leasing (Poznań, ul. Kolorowa 8), gdzie należy składać reklamacje listownie lub osobiście (ustnie, do protokołu);
 • na adres mailowy: reklamacje.leasing@bzwbk.pl,
 • poprzez infolinię Biura Obsługi Klienta: 61 850 35 25
  „Opłata zgodna z taryfą operatora, Infolinia czynna pon.-pt. godz. 8:00-16:30”

Zachęcamy do skorzystania z formularza reklamacyjnego

Dokumenty i pliki do pobrania

Przy zgłaszaniu reklamacji, prosimy o podanie następujących danych:

 • nazwa firmy,
 • adres siedziby,
 • NIP/ REGON,
 • dane kontaktowe : nr telefonu/ adres e-mail/adres korespondencyjny,
 • opis przedmiotu reklamacji
 • oczekiwania co do sposobu rozstrzygnięcia reklamacji
 • preferowaną formę odpowiedzi na reklamację (pisemna / mailowa)

Dokumenty i pliki do pobrania

2017 © BZ WBK Leasing S.A

BZ WBK Leasing S.A. z siedzibą w Poznaniu, adres: ul. Kolorowa 8, 60-198 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000026084, NIP: 521-12-95-779, kapitał zakładowy 250.000.000 zł w całości wpłacony.
Leasing - korzystne finansowanie
W ofercie BZ WBK Leasing są produkty takie jak leasing operacyjny i finansowy oraz pożyczki dla rolników. Firma finansuje m.in. środki transportu: samochody osobowe, dostawcze i ciężarowe potrzebne w przedsiębiorstwach różnego typu. W ofercie ma także finansowanie profesjonalnych maszyn, urządzeń i linii technologicznych dla różnych branż. Usługi przeznaczone są dla nowoczesnych firm, które cenią sobie rzetelność propozycji finansowej.

Kontakt z doradcą

Obsługa Klienta

Kontakt dla mediów

Dane teleadresowe

Logowanie dla klientów indywidualnych i firm