BZ WBK Finanse

BZ WBK Finanse Sp. z o.o. powstała w 2008 i jest częścią grupy kapitałowej Banku Zachodniego WBK roku W 2012 roku BZ WBK Finanse Sp. z o.o. uzyskała status agenta ubezpieczeniowego i po podpisaniu umów agencyjnych z wybranymi zakładami ubezpieczeń, głównym przedmiotem prowadzonej przez nią działalności gospodarczej jest świadczenie usług w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego, w rozumieniu ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym.
Do zadań Spółki należy obsługa procesów ubezpieczeniowych pozwalających obejmować ochroną ubezpieczeniową przedmioty leasingu, pożyczki finansowane przez BZ WBK Leasing S.A. i BZ WBK F24 S.A.

BZ WBK Finanse kładzie duży nacisk na jakość o świadczonych usług oraz na rzetelność i transparentność we współpracy ze swoimi Klientami.

Jedynym udziałowcem BZ WBK Finanse Sp. z o.o. jest Bank Zachodni WBK S.A., jeden z największych banków komercyjnych w Polsce, należący do Grupy Santander.