2015 © BZ WBK Leasing S.A

BZ WBK Leasing S.A. z siedzibą na ul. Chlebowej 4/8, 61-003 Poznań, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Poznania-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000026084, NIP: 5211295779. Wysokość kapitału zakładowego: 208 552 000 PLN. Wysokość kapitału wpłaconego: 208 552 000 PLN.
BZ WBK Lease S.A. z siedzibą na ul. Chlebowej 4/8, 61-003 Poznań, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Poznania - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000072890, NIP: 5270204583. Wysokość kapitału zakładowego: 27 501 000,00 zł. Wysokość kapitału wpłaconego 27 501 000,00 zł.

Kontakt z doradcą

Obsługa Klienta

Kontakt dla mediów

Dane teleadresowe

Logowanie dla klientów indywidualnych i firm