Ubezpieczenie Bezpieczna Rata

Zapewnij sobie i swoim bliskim poczucie finansowego bezpieczeństwa. Program Bezpieczna Rata gwarantuje bezproblemową spłatę rat leasingu lub pożyczki w przypadku objętych ubezpieczeniem zdarzeń losowych.

Korzyści dla Ciebie

Program Bezpieczna Rata łączy szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej z korzyściami wynikającymi z posiadania ubezpieczenia dla Ciebie i Twojej rodziny. Nasz program zapewnia spłatę rat leasingowych lub rat pożyczki w przypadku:

  • śmierci ubezpieczonego
  • czasowej niezdolności do pracy ubezpieczonego,
  • pobytu ubezpieczonego w szpitalu.

Polisa ubezpieczeniowa gwarantuje spłatę rat do końca trwania umowy w przypadku śmierci, natomiast w przypadku pobytu w szpitalu lub czasowej niezdolności do pracy – spłatę rat przypadających na okres hospitalizacji lub powrotu do zdrowia.

Kto może skorzystać z ubezpieczenia?

Ubezpieczeniem może zostać objęta każda osoba fizyczna, której wiek, wraz z okresem na jaki została zawarta umowa leasingu/pożyczki, nie przekracza 65 lat.

Szczegóły

  • Skorzystanie z oferty ubezpieczenia jest bardzo proste, wymaga wypełnienia minimum formalności,
  • W ramach jednej umowy ubezpieczeniem mogą zostać objęte nawet 3 osoby,
  • Wysokość składki ubezpieczeniowej uzależniona jest od okresu umowy leasingu/pożyczki i jej kwoty,
  • Składka ubezpieczeniowa naliczana jest za cały okres trwania umowy leasingu/pożyczki i płatna jest wraz z poszczególnymi ratami leasingu/pożyczki, w ramach opłat dodatkowych.

Kontakt

Więcej informacji uzyskasz u Twojego Doradcy Leasingowego
W przypadku wystąpienia zdarzenia objętego ubezpieczeniem prosimy o kontakt z Infolinią
022 529 17 27 w godz. 8:00 – 16:30
lub przesłanie wypełnionego druku zgłoszenia roszczenia na nr fax. 022 529 01 11,
bądź na adres e-mail: bzwbk_claims@cardif.pl

Formularze zgłoszeniowe

Warunki i zakres ubezpieczenia Bezpieczna Rata