2013 © Bank Zachodni WBK

BZ WBK Leasing S.A. z siedzibą na ul. Chlebowej 4/8, 61-003 Poznań, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Poznania-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000026084, NIP 521 12 95 779. Wysokość kapitału zakładowego: 208 552 000 PLN. Wysokość kapitału wpłaconego: 208 552 000 PLN.
BZ WBK Lease S.A. z siedzibą w Warszawie, ul.Kasprzaka 2/8, 01-211 Warszawa, NIP: 527 02 04 583 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - KRS 0000072890 Kapitał zakładowy: 27 501 000,00 zł w całości wpłacony

Kontakt z doradcą

Obsługa Klienta

Kontakt dla mediów

Dane teleadresowe